Käyttöluokat

Käyttöluokat ovat näyttelyluokkia ratsain, joissa arvostellaan hevosen liikkeet ja miellyttävyyttä ratsastaa (pleasure). Tavallisesti näyttelyssä on kaksi käyttöluokkaa: Classic Pleasure ja Western Pleasure.

miialle13

Arvostelu ja säännöt:
Classic Pleasure 
Hevoset tulevat kehään yhtä aikaa osastossa ja esittävät tuomarin pyynnöstä eri askellajeja (käynti, ravi ja laukka), kutakin vähintään yhden kierroksen ajan molempiin suuntiin. Tuomari voi myös halutessaan pyytää esittämään lisättyjä ja koottuja askellajeja.
Tuomari arvostelee viisi kohtaa: käynti, ravi, laukka, ratsastettavuus ja tyyli. Jokaisesta kohdasta
voi saada 0,0 – 10,0 pistettä (Huom. desimaalit käytössä!) eli maksimipisteet on 50,0 pistettä.
Arvostelun painopiste on hevosessa eli miten sen rakenne, liikkeet ja luonne sopivat
kouluratsastukseen.
Luokan palkintojenjako suoritetaan heti arvostelun päätyttyä.
Ratsukon varusteet ovat SRL:n kouluratsastussääntöjen mukaiset. 5-vuotiaat ja nuoremmat hevoset tulee olla suitsittu nivelkuolaimin, vanhemilla hevosilla saa käyttää myös kankisuitsitusta.

 

 

Western pleasure

a) Hyvällä pleasure-hevosella on joustava, kokoonsa ja rakenteeseensa nähden sopivan pituinen askel. Hevosen askeleen on oltava matkaavoittava ilman suurempia ponnistuksia. Ihanteellinen pleasure-hevonen liikkuu kaikissa askellajeissa tasapainoisesti, eteenpäinpyrkivästi, vapaasti ja säännöllisesti.
Arvostelussa pääpaino annetaan hevosen liikkeen ja askeleen laadulle.
Hevosen on kannettava päätään ja niskaansa rennolla, luonnollisella tavalla siten, että niska on säkälinjan korkeudella tai hieman sen yläpuolella. Hevosen pää ei saa olla luotiviivan takana, eikä myöskään liiaksi luotiviivan edessä. Pään on oltava säkälinjan tasolla sekä hieman luotiviivan edessä, yhdistettynä eloisaan ilmeeseen ja valppaisiin korviin.
Hevonen esitetään löysin ohjin, kuitenkin niin, että kevyt kontakti ja kontrolli säilyvät. Hevosen on vastattava herkästi apuihin ja sen on pyydettäessä siirryttävä pehmeästi askellajista toiseen. Lisätyissä askellajeissa hevosen on liikuttava samalla eteenpäinpyrkimyksellä (flowing motion). Maksimipisteet annetaan hevoselle, joka on eteenpäinpyrkivä, tasapainoinen, kuuliainen, ja joka antaa vaikutelman sopivasta ja miellyttävästä hevosesta ratsastaa.
b) Lajissa arvostellaan hevosen suoritus, kunto ja rakenne.
c) Tuomari pyytää ratsukkoa liikkumaan kaikissa askellajeissa (käynti, jog, laukka) uralla molempiin suuntiin. Tuomari voi pyytää lisättyä käyntiä ja laukkaa joko yhteen tai molempiin suuntiin uralla. Lisättyä jogia on pyydettävä ainakin yhteen suuntaan. Lisätyssäkin jogissa on istuttava satulassa keventämättä.
Hevosten on peruutettava helposti ja seisottava rauhassa paikallaan.
Liian lähellä toisia ei saa ratsastaa. Sisäkautta saa ohittaa muita ratsukoita, kunhan oikea ja tasainen tahti säilyy eikä tempo muutu. Voltteja ei saa tehdä, eikä ratsastaa radan poikki. Em. toiminnasta voi aiheutua hylkäys.
d) Vaihdettaessa suuntaa uralla käännös tehdään uran sisäpuolella. Ratsastajia voidaan pyytää vaihtamaan suuntaa käynnissä tai ravissa, mutta ei laukassa.
e) Tuomari voi pyytää mitä tahansa ratsukkoa näyttämään uudelleen tiettyjä liikkeitä. Hän ei kuitenkaan saa vaatia muita liikkeitä kuin mitä yllä on kuvattu.
f) Ratsastajaa ei saa vaatia laskeutumaan hevosen selästä muutoin kuin siinä tapauksessa, että tuomari haluaa tarkistaa varusteet.
g) Hevoset esitetään käynnissä, jogissa ja laukassa kohtuullisen löysin ohjin tai kevyellä ohjastuntumalla ilman näkyvää vastustusta.
h) Seuraavat virheet aiheuttavat pistevähennyksiä virheiden vakavuuden mukaan:
1. liian nopea tempo,
2. väärä laukka,
3. askellajirikko, mukaan lukien sen, ettei hevonen etene käynnissä sitä pyydettäessä,
4. liian hidas tempo missä tahansa askellajissa, eteenpäinpyrkimyksen puute (seurauksena tästä
teennäinen askeltaminen laukassa),
5. pyydetyn askellajin vaihtamisen epäonnistuminen (huomattavasti myöhästyneestä siirtymäs-
tä vähennetään pisteitä),
6. hevosen tai satulan koskettaminen vapaalla kädellä,
7. hevosen pään liian korkea asento,
8. hevosen pään liian matala asento (korvien kärjet ovat matalammalla kuin säkä),
9. hevonen kantaa päätään siten, että se on ylitaipunut tai jännittynyt niskasta ja pää on luo-
tiviivan takana,
10. hevonen kantaa päätään huomattavasti luotiviivan edessä,
11. liiallinen suun aukominen,
12. kompurointi,
13. kannusten käyttö satulavyön etupuolella,
14. jos hevonen vaikuttaa huonotuuliselta, masentuneelta, apaattiselta, huumatulta, kyllästy-
neeltä tai epänormaalin väsyneeltä,
15. hevosella on liian nopeat, ”töpöttävät” tai lyhyet “ponimaiset” askeleet,
16. liian löysät ohjat, kevyttä tuntumaa hevosen suuhun ei synny ja
17. hevonen laukkaa kahdella uralla (ulkotakajalka on sisempänä kuin sisäetujalka).
i) Seuraavista virheistä on seurauksena hylkäys (paitsi seurakilpailuissa, joissa ne aiheuttavat vain pisteiden vähentämisen):
1. hevosen pään liian matala asento niin, että korvan kärjet ovat jatkuvasti matalammalla kuin säkä ja
2. hevonen kantaa jatkuvasti päätään siten, että se on ylitaipunut tai jännittynyt niskasta ja pää
on luotiviivan takana.
Ratsukon varusteet tulee olla SRL:n sääntöjen mukaiset. Hevosta saa iästä riippumatta ratsastaa
joko kanki- tai nivelkuolaimella tai bosalilla eli “hackamorella”.